Vypustite informácie!

Inteligentné publikačné riešenia pre dynamické firmy

xpression publishing solutions

Získaj informácie

Vydolovať

Hlavne pri periodických zmenách je potrebné eliminovať rutinnú prácu zaberajúcu drahocenný čas a zdroje potrebné pre extrakciu údajov určených k spracovaniu.

Informácie je najefektívnejšie získať priamo pri zdroji, a preto každé riešenie vašich potrieb musí začať pri zdroji dát, s ktorými chcete ďalej pracovať.

Či už je to vaša ERP databáza, databáza intranetovej/webovej aplikácie, excelovská tabuľka alebo len zdieľaný textový súbor, je potrebné rozhodnúť sa, ako často a ako aktuálne dáta potrebujete, a na základe toho navrhnúť spôsob získavania dát z tohto zdroja.

Pomocou ETL (Extract Transform Load) nástrojov nájdeme najefektívnejší spôsob ako sa na daný zdroj údajov napojiť tak, aby bolo možné údaje z neho spracovávať rýchlo, presne a automaticky.

Zozbierať

Sú však situácie kedy dáta ešte nemáte a je ich potrebné najskôr získať. Vtedy prídu vhod naše služby zamerané na zber dát.

Ak potrebujete urobiť marketingový prieskum, prieskum spokojnosti zákazníkov alebo otestovať znalosti vašich zamestnancov, máme pre vás riešenie.

Jednoduchý zber dát. Od zdieľaných excelovských tabuliek, cez web formuláre (Google Docs), interaktívne PDF formuláre až po webové aplikácie so zložitými podmieňovacími cyklami – všetko ušité presne na mieru vašim potrebám.

Sleduj informácie

Sledovať naživo

Bez informácií sa nedá správne rozhodnúť. Bez aktuálnych informácií nemôže byť rozhodnutie urobené včas.

V dnešnom rýchlo meniacom sa svete musí byť každá zmena okamžite zaznamenaná a spracovaná. Bez správneho nástroja sa k životne dôležitým údajom včas nedostanete.

Je nevyhnutné mať aktuálny prehľad o tom, aké informácie spoločnosť má a pozrieť sa na ne s nadhľadom.

Interaktívne vizualizácie sú tou najaktuálnejšou odpoveďou na vaše otázky. Rýchlo a prehľadne zobrazené živé informácie na celej palete koncových zariadení.

Analyzovať detaily

Nadhľad je výborný ak chcete lokalizovať niečo dôležité vo vašich dátach. Ak však chcete zistiť príčinu toho čo ste lokalizovali, je nevyhnutné ponoriť sa hlbšie a získať detailnejšie údaje.

Aj vám chýba jednoduchá a interaktívna možnosť vnoriť sa do zobrazovaných informácií a dopátrať sa tak k pôvodnému zdroju odchýlky dát?

Skombinujte váš dashboard s možnosťou interaktívneho vnorovania sa do detailov dát, alebo pokročilejšie interaktívne analýzy priamo cez web rozhranie vášho obľúbeného zariadenia.

Zdieľaj informácie

Reportovať

Udalosti, ktoré majú určitý význam z hľadiska obsahu, alebo len pre to že reprezentujú určitý časový úsek je potrebné uchovať a zdieľať vo formátoch nezávislých na čase a prostredí.

Na uchovávanie dôležitého obsahu je potrebné nájsť formu, ktorá je z dlhodobého hľadiska nezávislá na platforme, softvéri a zariadení, na ktorom je tento obsah prístupný. Nestačí tu používať formáty "hlavných hráčov" na poli IT, pretože tie sa menia od verzie k verzii toho istého výrobcu.

Pokiaľ chceme zabezpečiť dostupnosť údajov v dlhodobom časovom horizonte máme na výber buď papierovú podobu, ktorá je z hľadiska uskladnenia, zálohovania a ďalšieho spracovania nevyhovujúca, alebo štandardizované formáty, ako štrukturovaný XML alebo PDF archive vhodný najmä v prípadoch, keď chceme zachovať nielen obsah ale aj formu dokumentu.

Prezentovať

Forma je častokrát rovnako dôležitá ako obsah informácie. Nie preto, že v dnešnej dobe obal predáva a dobre navrhnutý obal predá bez ohľadu na reálny obsah, ale hlavne preto, že ani najlepší obsah nemá žiadnu cenu pokiaľ zostane nepochopený alebo dokonca nevidený.

Sú informácie, ktoré sa k cieľovej skupine ľudí nikdy nedostanú len preto, že zaniknú v množstve a spleti informácií, ktoré sa na človeka denno-denne valia. Z tohto davu informácií je nevyhnutné sa odlíšiť tak aby obsahová hodnota nezanikla.

Dobrá forma prezentovania informácie je dôležitá nielen kvôli vyčleneniu sa z mora ostatných, ale správne zvolená forma umožní informácie lepšie a rýchlejšie pochopiť a spracovať.

Náš tím interných a externých designerov vám odborne navrhne grafické spracovanie vašich tlačových alebo elektronických dokumentov tak, aby boli vizuálne pútavé a zároveň odovzdali informáciu cieľovej osobe.

Manažuj informácie

Zdielať

Zdieľanie súborov určených k spolupráci prináša so sebou vážne riziká. Zdieľaním súborov pomocou verejne dostupných služieb, ako je Drop Box, sa organizácia prakticky vzdá práv na obsah dokumentu a stratí akúkoľvek kontrolu nad tým, kto a kedy má k informáciám prístup

Treba nájsť riešenie, ktoré má jednoduchosť a flexibilitu moderných nástrojov na online zdieľanie a spoluprácu, a zároveň poskytuje presnú kontrolu nad tým kto má k informáciám prístup aj za podnikovým firewall-om.

Naše riešenie dokument management-u vám umožní zdieľať dokumenty v rámci podnikovej siete ale aj mimo nej, nielen flexibilne a intuitívne ale aj bezpečne a efektívne.

Automatizovať

Každá informácia má svoj životný cyklus. Od jej vzniku, cez zavedenie do systému, jej spracovanie, úpravy, schvaľovanie, až po publikáciu koncovému užívateľovi, pomocou konkrétneho komunikačného kanála. Takýto životný cyklus môže byť veľmi jednoduchý a priamočiary, ale môže dosiahnuť rozmery neustrážiteľného monštra.

Najefektívnejším a aj najspoľahlivejším riešením pre manažovanie jednotlivých workflow v rámci spoločnosti je automatizované spracovávanie procesov vašej firmy.

Máme pre vás širokú škálu Business Inteligence nástrojov a produktov, pomocou ktorých vám flexibilne ušijeme na mieru dynamické riešenie, ktoré bude nielen odzrkadľovať vaše aktuálne firemné procesy, ale aj vám dá do ruky nástroj na ich flexibilnú úpravu a rýchly rozvoj.